logo

HJEMADVOKAT IVERSEN ASEIENDOMSMEGLINGANSATTEKONTAKT

ARBEIDSOMRÅDER

Advokatfirmaet driver alminnelig advokatvirksomhet innenfor både forretningsjuss, offentlig rett og privatrettslige rettsområder.

Hovedtyngden av oppdrag ligger innenfor følgende rettsområder :

Avtale og kontraktsrett.

Tingsrett (faste eiendommers rettsforhold, herunder eiendomsmegling,

(jf. egne sider), skjønn og saker om eiendomstvister).

Familierett.

Panterett.

Tvangsfullbyrdelse.

Arverett.

Bobehandling ( konkursbo, dødsbo, separasjonsbo).

Forvaltningsrett.

Barnevernsaker.

Advokatkontoret fører saker (prosedyre) for de alminnelige domstoler, fylkesnemnder i barnevernsaker, samt i voldgiftssaker.

Advokat Iversen har helt siden 1980 og frem til i dag hatt og har fortsatt en rekke oppdrag for Fjordane Tingrett som bobestyrer for konkursbo, dødsbo og fellesboskifter. Videre har vi bistått tingretten som medhjelper i en rekke tvangssalgssaker for faste eiendommer.

Advokat Iversen er også godkjent advokatmegler, dvs. at det tas oppdrag innenfor enkelte rettsområder hvor partene er enige om å få bistand i forhandlinger og megling til enighet i tvistespørsmål. Ta kontakt med adv. Iversen for nærmere informasjon her om dette er aktuelt.

Advokat Iversen vurderer ved anledning styreverv i næringsvirksomhet, organisasjoner og lignende. Uten å gå direkte inn i selskapsstyrer, ytes også bistand i saker av juridisk karakter som selskapsstyrer behandler.

TLF: 57 85 11 22
MOB: 915 35 164

 

ki@advokat-iversen.no

 

Post: Postboks 48, 6701 Måløy
Besøk: Setrengården, Gate 1
Nr. 58, 2. etasje, 6700 Måløy

 

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS