logo

HJEMADVOKAT IVERSEN ASEIENDOMSMEGLINGANSATTEKONTAKT

EIENDOMSMEGLING

Advokat Klaus Iversen AS viderefører den eiendomsmeglervirksomheten som ble drevet ved kontoret her gjennom Tellus Eiendomsmegling AS i tiden fra 1997 og frem til nå.


Eiendomsmeglingen omfatter megleroppdrag både for private og næringslivet. Dette gjelder  både oppdrag med bistand ved salg som bistand ved kjøp av eiendommer.

 

Det nevnes følgende eksempel på hvilke oppdrag som betjenes :

  • Megleroppdrag ved realisasjon (frivillige salg, oppløsning av sameier, generasjonsskifter, tvangssalg med oppdrag fra tingretten, m.v.)
  • Kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kjøpeavtaler, skjøter og gjennomføring av oppgjør mellom selger og kjøper.
  • Bistand med sikte på å ”rydde opp” i hefter ( pantedokument, servitutter, boretter, føderåd m.v.) i grunnbøker på eiendommer.
  •  Bistand overfor kjøpere ved kjøp av eiendommer.
  • Bistand ved utleie av større utleieobjekt.
  • Bistand med eierseksjonering.
  • Evt. annen megler- og/eller juridisk bistand knyttet til faste eiendommer.

 


 
Oppdragsvilkår

 

Oppdragsavtaler inngås normalt på oppdragsskjema godkjent av Finanstilsynet.


For nærmere tilbud på salgsoppdrag m.v. ,  er De velkommen til å ta kontakt.

 

TLF: 57 85 11 22
MOB: 915 35 164

 

ki@advokat-iversen.no

 

Post: Postboks 48, 6701 Måløy
Besøk: Setrengården, Gate 1
Nr. 58, 2. etasje, 6700 Måløy

 

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS