Arbeidsområder

Advokatfirmaet driver alminnelig advokatvirksomhet både innenfor forretningsjuss, offentlig rett og privatrettslige områder. Hovedtyngden av vår praksis er innenfor følgende områder:

  • Avtalerett /kontraktsrett
  • Tingsrett (fast eiendommers rettsforhold, herunder eiendomssalg, skjønnsrett, jordskifte, eiendomstvister, naborett og lignende)
  • Familierett og skifterett
  • Panterett
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Arverett og generasjonsskifte
  • Bobehandling (konkurs-, døds- og ektefelle/samboerbo)
  • Forvaltningsrett